2017 LAPOM Championship

From Japanese mahjong wiki
Jump to: navigation, search

The 2017 LAPOM Championship was a mahjong competition held Gardena, California on February 18-20, 2017. The tournament hosted 28 players. The tournament winner is awarded a seat at the 2017 World Riichi Championship.

Tournament format

Results

Rank Name Score
1 Teppei Noguchi @ttppii 1260
2 Anthony To @anthto 1184
3 Masahiro Tsuruta 1058
4 Bichen Wang 976
5 Kenyu Hayashi @セルム 838
6 Terry Kurobe 790
7 Sylvain Royer 718
8 Shigeko Tsuruta 639
9 Joey Vuyou 550
10 Wolfram Poh 440
11 Aruto Kurosaki 367
12 Mike Sudano 200
13 Tom Riedel 196
14 Ruriko Duer 126
15 Shuji Komai -15
16 Yutaka Taketa -159
17 Rachel Halperin @大女王様 -203
18 Lawrence Liem -207
19 Nicholas Vachon -267
20 Daniel Pascua -314
21 Kenta Kitada -489
22 Chizu Ookawa -632
23 Takashi Masui -697
24 Jason Han -718
25 Akihiro Iwasaki -995
26 Kazuki Tada -1243
27 Yohei Fujimoto -1432
28 Koichi Tanaka -2131

External links