Difference between revisions of "Yaku compatibility"

From Japanese mahjong wiki
Jump to: navigation, search
m (Compatibility)
(Compatibility)
Line 103: Line 103:
 
| JUN || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{or}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}}
 
| JUN || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{or}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}}
 
|-
 
|-
| RPK || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} ||bgcolor="000000"| || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
+
| RPK || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} ||bgcolor="000000"| || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
 
|-
 
|-
 
| SSG || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}}
 
| SSG || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}}
Line 115: Line 115:
 
| CHI || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} ||bgcolor="000000"|  || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
 
| CHI || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} ||bgcolor="000000"|  || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}}
 
|-
 
|-
| RIN || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{no}} || {{no}} || {{no}}  
+
| RIN || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{no}} || {{no}} || {{no}}  
 
|-
 
|-
 
| HAI || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{no}} || {{no}}   
 
| HAI || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{yes}} || {{no}} ||bgcolor="000000"|  || {{no}} || {{no}}   

Revision as of 03:00, 10 January 2014

This is a table depicting the compatibilities of the different yaku with each other. While yaku may be combined in one hand, some yaku simply cannot combine with each other due to tile counts and patterns. In other cases, they simply cannot combine by rule.

Yaku

Key
Abbrevation Yaku
RCH Riichi
DRI Double riichi
IPP Ippatsu
SMO Mentsumo
TAN Tanyao
PFU Pinfu
IPK Iipeikou
ITT Ittsu
YAK Yakuhai
SDJ Sanshoku doujun
SDO Sanshoku doukou
TOI Toitoi
SNA San ankou
SNK San kantsu
CHA Chanta
JUN Junchan
RPK Ryanpeikou
SSG Shousangen
HRO Honroutou
HON Honitsu
CHN Chinitsu
CHI Chiitoitsu
RIN Rinshan
HAI Haitei
HOU Houtei
CHK Chankan

Two combinations actually form yakuman:

  • Toitoi + Junchan = Chinroutou
  • Toitoi + Mentsumo = Suuankou

Compatibility

RCH DRI IPP SMO TAN PFU IPK ITT YAK SDJ SDO TOI SNA SNK CHA JUN RPK SSG HRO HON CHN CHI RIN HAI HOU CHK
RCH 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
DRI 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
IPP 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png
SMO 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 grey.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png
TAN 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
PFU 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
IPK 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
ITT 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
YAK 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
SDJ 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
SDO 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
TOI 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 grey.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 grey.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png
SNA 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
SNK 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
CHA 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
JUN 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 grey.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
RPK 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png
SSG 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
HRO 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png
HON 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
CHN 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
CHI 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png
RIN 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png
HAI 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png
HOU 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png
CHK 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png

Yakuman

Key
Abbrevation Yakuman
KMU Kokushi musou
DSG Daisangen
SUA Suuankou
SSS Shousuushi
DSS Daisuushi
TSU Tsuuiisou
RYU Ryuuiisou
CHR Chinroutou
CHU Chuuren poutou
SUK Suukantsu
TEN Tenhou
CHH Chiihou
KMU DSG SUA SSS DSS TSU RYU CHR CHU SUK TEN CHH
KMU 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png
DSG 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
SUA 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
SSS 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
DSS 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
TSU 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
RYU 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
CHR 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png
CHU 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png
SUK 13 red x.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png 13 red x.png 13 red x.png
TEN 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png
CHH 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 green check.png 13 red x.png

Compatibility

External links